ميزباني وب ويندوز - اروپا

برای مقایسه پلنهای میزبانی ویندوز در اروپا  اینجا را کلیک کنید.

Email  Plan

 • 25 مگا بایت مجموع  فضای ایمیل
 • 1 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • صفحه در دست ساخت (رایگان) یا ارجاع دامنه URL Forwarding
 • 1 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

50,000  تومان در سال                    سفارش


White  Plan

 50 مگا بایت فضای وب سایت

 • 50 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 1  اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 2  اکانت FTP
 • 2 زیر دامنه Subdomains
 • 1 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 2 گیگا بایت ترافیک ماهیانه                                                                                     

85.000  تومان در سال                          سفارش


Yellow  Plan

 • 150 مگا بایت فضای وب سایت
 • 100 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 2  اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 4  اکانت FTP
 • 3 زیر دامنه Subdomains
 • 1نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 25 مگابایت فضای My SQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت فایل
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 2 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 145.000  تومان در سال                      سفارش


 Orange  Plan

 250 مگا بایت فضای وب سایت

 • 150 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 3  اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 6  اکانت FTP
 • 4 زیر دامنه Subdomains
 • 1 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 25  مگا بایت فضای My SQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 2 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

1.700.000  تومان در سال                         سفارش


 Red  Plan

 • 500 مگا بایت فضای وب سایت
 • 500 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 5  اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 10  اکانت FTP
 • 10 زیر دامنه Subdomains
 • 2 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,ColdFusion,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 25  مگا بایت فضای SQL Server
 • 50 مگا بایت فضای MySQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 5 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 1.900.000  تومان در سال                   سفارش


 Green Plan

 • 1000 مگا بایت فضای وب سایت
 • 700 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 7  اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای هرایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 20  اکانت FTP
 • 20 زیر دامنه Subdomains
 • 2  نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,ColdFusion,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 25  مگا بایت فضای SQL Server
 • 60 مگا بایت فضای MySQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 10 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 2.870.000  تومان در سال                   سفارش


  Blue Plan

 • 1500 مگا بایت فضای وب سایت
 • 1000 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 10 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 25  اکانت FTP
 • 25 زیر دامنه Subdomains
 • 5  نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,ColdFusion,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 50  مگا بایت فضای SQL Server
 • 50 مگا بایت فضای MySQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 15گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 3.380.000  تومان در سال                   سفارش


 Brown Plan

 • 2500 مگا بایت فضای وب سایت
 • 1800 مگابایت مجموع فضای براي ایمیل
 • 18  اکانت ایمیل 
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 30  اکانت FTP
 • 30 زیر دامنه Subdomains
 • 5  نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,ColdFusion,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 50  مگا بایت فضای SQL Server
 • 70 مگا بایت فضای MySQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 20گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 4.300.000  تومان در سال                   سفارش


  Black  Plan

 • 5 گيگا بایت فضای وب سایت
 • 2500 گيگا بایت مجموع فضای ایمیل
 • 25 اکانت ایمیل 
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای هر ايميل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 65  اکانت FTP
 • 65 زیر دامنه Subdomains
 • 5 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,ColdFusion,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 50  مگا بایت فضای SQL Server
 • 100 مگا بایت فضای MySQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 25گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 6.350.000 تومان در سال                    سفارش


  Gold Plan

 • فقط 10 وب سایت بر روی هر سرور قرار دارد
 • 10 گيگا بایت فضای وب سایت
 • 5 گيگا بایت مجموع فضای ایمیل
 • 50 اکانت ایمیل 
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای هر ایمیل
 • نسخه Enterprise  ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمز گذاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 100  اکانت FTP
 • 100 زیر دامنه Subdomains
 • 10 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمار گیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایلهای ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP,PHP ,ColdFusion,  .NET
 • تعریف تعداد نا محدود ارتباط ODBC
 • 200  مگا بایت فضای SQL Server
 • 200 مگا بایت فضای MySQL
 • ApplicationPool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 10 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گذاری روی پوشه ها
 • 40 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

 1.180,000 تومان در سال                    سفارش