جدول مقایسه ای بسته های مختلف میزبانی ویندوز در ایران

بازگشت     

.امکانات

پست الکترونیک - ایران

DNS-Ir

Alvand

Sabalan

Sahand

Alborz

Zagros

فضای سایت (مگابایت)

0

0

100

250

400

1000

5000

 تعداد اکانت های ایمیل

1

0

10

30

50

200

300

 مجموع فضای ایمیل (مگابایت)

50

0

500

1500

2500

10000

15000

 تعداد اکانت های FTP

0

0

1

3

5

7

10

 تعداد subdomain های واقعی

0

0

1

2

3

5

8

 فضای MS SQL Server 2000/2005/2008(مگابایت)

 Χ Χ 

25

25

50

50

100

 فضای My SQL (مگابایت)

Χ  Χ 

25

25

50

50

100

 ترافیک ماهیانه (گیگا بایت)

0

2

5

8

10

15

20

 تعداد نام مستعار دامنه (Domain Alias)

0

0

1

2

2

3

5

 نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی

 √  √  √        √  √  √  √

 کنترل پنل Helm 4.1

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 آدرس IP اختصاصی برای سایت

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 پشتیبانی از ASP

 Χ  Χ  Χ  Χ  Χ  √  √

 پشتیبانی از PHP

 Χ  Χ  √  √  √  √ √ 

 پشتیبانی از ASP.NET نگارش 1 تا 4

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 صفحه ایراد 404 سفارشی

 Χ  Χ  √  √  √ √   √

 امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 پشتیبانی از Frontpage Extentions

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 امکان ارجاع دامنه URL Forwarding

 √  √  √  √  √  √

 تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 پنل مدیریت DNS

 Χ  √  √  √  √  √

 Application Pool اختصاصی برای هر سایت

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 پنل مدیریت فایل

 Χ  Χ  √  √  √  √  √

 هزینه به تومان سالیانه

16.500

25.000

150.000

260.000

375.000

825.000

1.320.000

 

سفارش   سفارش سفارش  سفارش  سفارش  سفارش  سفارش