جدول مقایسه ای بسته های مختلف میزبانی ویندوز در ایران

ميزباني ويندوز در ايران


بسته پست الكترونيك ايران 

 • 50 مگابایت مجموع فضای ایمیل

 • 1 اکانت ایمیل

 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل

 • نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی

 • رمزگزاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل

 •  165000 ریال در سال                             سفارش


  • پنل مدیریت DNS

  • صفحه در دست ساخت (رایگان) یا ارجاع دامنه URL Forwarding

  • 2 گیگا بایت ترافیک ماهیانه

  • 250000 ریال در سال                               سفارش


     بسته الوند

 • 100 مگابایت فضای وب سایت

 • 500 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 10 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمزگزاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 1تعداد اکانت های FTP
 • 1 زیر دامنه ها subdomains
 • 1 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP, PHP, .NET
 • تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 • 25مگابایت فضای SQL Server
 • 25مگابایت فضای MySQL
 • Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گزاری روی پوشه ها
 • 5 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
 • 150.000 تومان در سال                            سفارش
 • بسته سبلان
 • 250 مگابایت فضای وب سایت
 • 1500 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 30 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمزگزاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 3تعداد اکانت های FTP
 • 2 زیر دامنه ها subdomains
 • 2 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP, PHP, .NET
 • تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 • 25مگابایت فضای SQL Server
 • 25مگابایت فضای MySQL
 • Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • 8 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
 • 260.000 تومان در سال                          سفارش

بسته سهند

 • 400 مگابایت فضای وب سایت
 • 2500 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 50 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمزگزاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 5تعداد اکانت های FTP
 • 3 زیر دامنه ها subdomains
 • 2 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP, PHP, .NET
 • تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 • 50مگابایت فضای SQL Server
 • 50مگابایت فضای MySQL
 • Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گزاری روی پوشه ها
 • 10 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
 • 375.000 تومان در سال                     سفارش

بسته البرز

 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • 10000 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 200 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمزگزاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 7تعداد اکانت های FTP
 • 5 زیر دامنه ها subdomains
 • 3 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP, PHP, .NET
 • تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 • 50مگابایت فضای SQL Server
 • 50مگابایت فضای MySQL
 • Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • امکان رمز گزاری روی پوشه ها
 • 15 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
 • 825.000 تومان در سال                             سفارش

بسته زاگرس

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 15000 مگابایت مجموع فضای ایمیل
 • 300 اکانت ایمیل
 • سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
 • نسخه Enterprise ایمیل به همراه زبان فارسی
 • رمزگزاری 128 بیتی کنترل پنل / ایمیل
 • 10تعداد اکانت های FTP
 • 8 زیر دامنه ها subdomains
 • 5 نام مستعار دامنه (Domain Alias)
 • امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
 • دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
 • ASP, PHP, .NET
 • تعریف تعداد نامحدود ارتباط ODBC
 • 100مگابایت فضای SQL Server
 • 100مگابایت فضای MySQL
 • Application Pool اختصاصی برای هر سایت
 • پشتیبانی از Frontpage Extentions
 • صفحه ایراد 404 سفارشی
 • پنل مدیریت DNS
 • پنل مدیریت فایل
 • 30 روز گارانتی بازگشت وجه
 • 20 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
 • 1.320.000 تومان در سال                    سفارش